Projekty UE

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 4. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Efekty projektu: Zmniejszenie obciążenia dla środowiska, przez redukcję emisji CO2.
Wartość projektu: 327 240,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 219 300,00 złRegionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Cele projektu dotyczą wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne.
Wartość projektu: 2 213 075,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 884 624,31 złRegionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Tytuł projektu: Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie TRAK-MET
Cele projektu: Budowa przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa TRAK-MET na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.
Efekty projektu: Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu: 3 251 812,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 744 610,62 zł